oprogramowanie dreryk

Powiatowa Przychodnia Zdrowia
Okrzei 8 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel.: +48 29 74 620 16

tel.: +48 29 74 620 17

tel.: +48 29 74 539 02

e-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 18:00

Informacje o przychodni

W n/w okresach funkcje kierownicze Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej pełnili:

 • W  latach 1946 – 1966 funkcję Kierownika Ośrodka Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej pełnił lek. Tadeusz Kolasiński, co wynika z życiorysu z dnia 28.10.1948r. znajdującego się w teczce akt osobowych, napisanego własnoręcznie przez lek. Tadeusza Kolasińskiego.
  Od dnia 01.11.1954 roku zatrudniony był w Przychodni Obwodowej w Ostrowi Mazowieckiej i miał powierzone obowiązki Kierownika Poradni „D” i „D 1”. Kolejnym dokumentem potwierdzającym pełnienie funkcji Kierownika Powiatowej Przychodni Obwodowej jest dokument płacowy z dnia 01.06.1966r., który znajduje się w teczce akt osobowych Sabiny Terciak – rejestratorki medycznej Powiatowej Przychodni Obwodowej.
 • W latach 1967 – 1971 funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Obwodowej pełniła lek. stom. Sabina Zambrzycka.
 • W okresie od 01.11.1971r. – 31.03.1972r. funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Obwodowej pełnił lek. Zbigniew Mazurek.
 • W okresie od 01.04.1972r. – 06.01.1973r. funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Obwodowej pełnił lek. Jerzy Jędrzejczyk.
 • W okresie od 06.01.1973r. – 01.03.1973r. funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Obwodowej pełnił lek. Marek Koszarski.
 • W okresie od 02.01.1976r. – 30.11.1982r. funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Obwodowej pełnił lek. Edmund Tarnas.
 • W okresie 01.12.1982r. – 01.06.1984r. funkcję p.o Kierownika Przychodni Rejonowej Nr 1 pełniła lek. Teresa Łapińska.
 • W okresie od 01.06.1984r. – 30.06.1999r. funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Zdrowia pełnił lek. Ryszard Wolff.
 • W okresie od 01.07.1999r. – 31.07.2010r. funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Zdrowia pełniła lek. Krystyna Olszewska – Citko.
 • Od dnia 01.08.2010r. – 31.12.2015r. – funkcję Kierownika Powiatowej Przychodni Zdrowia pełniła lek. Katarzyna Wycech – Przywoźna.
 • Od dnia 01.01.2016r. – i nadal  Kierownikiem Powiatowej Przychodni Zdrowia jest magister pielęgniarstwa ,specjalista ds. epidemiologii Ewa Marasek

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ul. Dubois 68
Telefon: +48 29 74 620 16
E-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Realizacja witryny: ENITEO.PL