oprogramowanie dreryk

Powiatowa Przychodnia Zdrowia
Okrzei 8 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel.: +48 29 74 620 16

tel.: +48 29 74 620 17

tel.: +48 29 74 539 02

e-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 18:00

Oferta świadczeń zdrowotnych

Zakres oferowanych świadczeń w Powiatowej Przychodni Zdrowia

 

1) Świadczenia udzielane przez lekarza POZ

- porada lekarska ambulatoryjna (w przychodni)

- porada lekarska udzielana w domu pacjenta (w uzasadnionych medycznie przypadkach)

- wizyta patronażowa domowa u noworodka

- świadczenia w ramach profilaktyki

- porada telefoniczna

- wizyta w ramach promocji zdrowia

 

2) Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę POZ

- wizyta ambulatoryjna - gabinet zabiegowy

- pomiary – temperatury, RR, tętna, oddechów, obwodów ciała,

- oznaczenie poziomu cukru,

- waga, wzrost, obliczanie BMI,

- wykonanie EKG,

- zastrzyki, kroplówki,

- pielęgnacja ran,

- edukacja

- wizyta ambulatoryjna - punkt szczepień

- szczepienia,

- pomiary – temperatury, RR, tętna, oddechów, obwodów ciała,

- waga, wzrost, obliczanie BMI,

- edukacja

- wizyta ambulatoryjna – punkt pobrań analiz laboratoryjnych

- pobieranie krwi i innego materiału biologicznego

- wizyta domowa

- pomiary - temperatury, RR, tętna, oddechów,

- oznaczenie poziomu cukru,

- zastrzyki, kroplówki, szczepienia,

- pobieranie krwi,

- pielęgnacja ran,

- cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet,

- toaleta dróg oddechowych,

- pielęgnacja zgłębnika żołądkowego/stomii,

- wlewki doodbytnicze,

- edukacja

- wizyta patronażowa u niemowlęcia

- wizyta w ramach profilaktyki

- wizyta w ramach promocji zdrowia

 

3) Świadczenia udzielane przez położną POZ

- wizyta ambulatoryjna

- pomiary – temperatury, RR, tętna, oddechów,

- oznaczenie poziomu cukru,

- waga, wzrost,

- pobieranie krwi,

- zastrzyki, kroplówki, szczepienia,

- pielęgnacja ran,

- wizyta w ramach edukacji przedporodowej i poporodowej

- edukacja

- wizyta domowa

- pomiary - temperatury, RR, tętna, oddechów,

- oznaczenie poziomu cukru,

- zastrzyki, kroplówki, szczepienia,

- pobieranie krwi,

- pielęgnacja ran,

- cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet,

- pielęgnacja po zabiegu operacyjnym położniczo – ginekologicznym, onkologicznym,

- wlewki doodbytnicze,

- wizyta w ramach edukacji przedporodowej i poporodowej,

- edukacja

- wizyta patronażowa u położnicy i noworodka

- wizyta w ramach promocji zdrowia

 

Przed godz. 08.00 i po godz.18.00 w dni powszednie i dni ustawowo wolne od pracy nagłe zachorowania realizowane są w ramach świadczeń udzielanych przez Nocną i Świąteczną Pomoc Lekarską / Pielęgniarską w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68.

 

Opracowanie:

mgr Ewa Marasek

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ul. Dubois 68
Telefon: +48 29 74 620 16
E-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Realizacja witryny: ENITEO.PL